200 เมนูเด็ดพิชิตเบาหวาน

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Share
picture

200 เมนูเด็ดพิชิตเบาหวาน

ISBN : 9789747743197

Series name :

Auther name : ช่อทิพย์วรรณ พันธุ์แก้ว

Copy :

Product detail

ผู้ป่วยเบาหวาน อาหารเป็นเรื่องสำคัญ หากรู้จักบริโภคให้ถูกสุขลักษณะ ก็จะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข มาอร่อยและได้คุณค่ากับ '200 เมนูเลิศรส' กันเถอะ!

Related Products