สร้างสุดยอดบุคลากรตามแบบฉบับดิสนีย์

สร้างสุดยอดบุคลากรตามแบบฉบับดิสนีย์

Share
picture
Share

ISBN : 9786162850882

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : บุนจิโร่ ฟุคุชอมะ / สุวรรณา อะระอิ

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้เป็นดั่งขุมทรัพย์ทางปัญญาของ "บุนจิโร่ ฟุคุชิมะ" หนึ่งในพนักงานผู้บุกเบิกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ ซึ่งถ่ายทอดความเป็นตัวตน เคล็ดลับการสร้างบุคลากรชั้นเยี่ยม กลวิธีในการสร้างองค์กรที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และการบริหารงานสไตล์ดิสนีย์ ที่ทำให้โตเกียวดิสนีย์แลนด์ประสบความสำเร็จมากว่า 3 ทศวรรษ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้อ่านทุกท่านเกิดแรงบันดาลใจและนำแนวทางเหล่านี้ไปปรับใช้ เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการดำเนินชีวิตในสังคมยุคปัจจุบัน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB