ไปเที่ยวมรดกโลกจีนกันเถอะ

Download
Share
picture

ไปเที่ยวมรดกโลกจีนกันเถอะ

ISBN : 9786162850073

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : ซูซินอี้ / ประจิตร ป้อมอรินทร์

Copy : etc.

Product detail

เชิญชวนผู้อ่าน ให้ออกไปท่องเที่ยวยังโลกกว้าง เพิ่มประสบการณ์ประหนึ่งว่าได้เดินทางไปด้วยตัวเองรับรู้จากภาพถ่ายจากสถานที่จริงอันสวยงาม และเรียนรู้ถึงที่มาที่ไปตลอดจนรายละเอียดความสำคัญต่างๆ เมื่อได้สัมผัสแล้วก็จะพบคำตอบที่ว่า ทำไมสถานที่ทั้ง 29 แห่งนี้ จึงถูกได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอันควรค่าแก่การชื่นชม ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์ของมวลมนุษยชาติ

Related Products