พระเวสสันดร
Download
Share
picture

พระเวสสันดร

ISBN : 9786162851803

Series name : ทศชาติ ราชธรรม

Auther name : ปรีดา ปัญญาจันทร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือ "พระเวสสันดร : ทานบารมี" วาดโดย "วีระยุทธ เลิศสุดวิชัย" ถ่ายทอดเรื่องราว "เวสสันดรชาดก" ด้วยเทคนิคสีอคริลิกและดินสอดำบนกระดาษ ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะตัวในการเขียนภาพประกอบหนังสือเด็ก เรื่องราวพระเวสสันดรจึงประกอบไปด้วยสี แสง และเงาของดินสอดำที่ละเอียดอ่อน เรื่องราวในพระชาติที่ 10 พระเวสสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมี โดยบริจาคทรัพย์สิ่งของทุกอย่าง เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่หวังผลตอบแทน และเมื่อพระองค์ถูกเนรเทศไปอยู่ในป่า พระเวสสันดรก็ยังบริจาคแม้กระทั่งกัณหา-ชาลี พระโอรสและพระธิดาของพระองค์เอง ซึ่งเป็นมหาทานครั้งยิ่งใหญ่

Related Products