พระมโหสถ
Download
Share
picture

พระมโหสถ

ISBN : 9786162851773

Series name : ทศชาติ ราชธรรม

Auther name : ปรีดา ปัญญาจันทร์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือ "พระมโหสถ : ปัญญาบารมี" วาดโดย "สุวัฒน์ชัย ทับทิม" ศิลปินเอกด้านงานศิลปะไทยร่วมสมัย ได้ถ่ายทอดเรื่องราว "มโหสถชาดก" ด้วยสีอคริลิกบนผ้าใย และลายไทยที่เป็นเอกลักษณ์ เรื่องราวในพระชาติที่ 5 พระมโหสถทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี ถือกำเนิดมาพร้อมกับแท่งโอสถ และใช้แท่งโอสถช่วยเหลือรักษาโรคให้แก่ผู้คนมากมาย ทั้งยังใช้สติปัญญาแก้ปัญหาคดีความต่าง ๆ ในทางที่ถูกต้องอยู่เป็นนิจ จนมีชื่อเสียงเลื่องลือ และได้เข้ารับราชการเป็นที่ปรึกษาเจ้าผู้ครองนครมิถิลา ด้วยสติปัญญาและเมตตาธรรม พระมโหสถใช้ยุทธวิธีรักษาเมืองโดยเลือกกลอุบาย เพื่อไม่ให้เกิดสงครามและเสียเลือดเสียเนื้อทั้งสองฝ่าย

Related Products