อีเลียด เล่ม 3 ตอน ไดโอมีดิสผู้กล้า

Download
Share
picture

อีเลียด เล่ม 3 ตอน ไดโอมีดิสผู้กล้า

ISBN : 9786162851117

Series name : ความรู้คู่วรรณกรรม

Auther name : โฮมเมอร์ / เนตรนภา ปะวะคัง

Copy : etc.

Product detail

การต่อสู้ระหว่างปารีสกับเมเนลาอุสสิ้นสุดลง เมื่อปารีสเป็นฝ่ายปราชัย แต่ได้รับความข่วยเหลือจากเทพีอโฟรไดดีจึงรอดขีวิตมาได้ มหาเทพซีอุสจึงหารือปวงเทพถึงบทสรุปของสงครามครั้งนี้ เทพีเฮราเร้าให้มหาเทพซีอุสหาวิธีทำให้ฝ่ายทรอยละเมิดสัญญาเริ่มก่อสงครามก่อน เทพีอเธนาจึงได้รับคำสั่่งให้ทำหน้าที่ และแล้วไฟสงครามก็ถูกจุดขึ้นอีกครั้ง

Related Products