แก๊งป่วน อยากเป็นเศรษฐีน้อย 100 ล้าน

แก๊งป่วน อยากเป็นเศรษฐีน้อย 100 ล้าน

Share
picture
Share

ISBN : 9786162850721

Series name : แก๊งป่วน ชุด ฉลาดรู้โลกกว้าง

Auther name : อาภากร รัตนจรัสโรจน์, ประจิตร ป้อมอรินทร์

Copy : etc.

Product detail

เรื่องราวแสนสนุกเกิดขึ้นเมื่อ "ติงติง" และผองเพื่อนเห็นคุณค่าของ "เงิน" พวกเขาจึงมุ่งมั่นที่จะเก็บออม ทำบัญชีรายรับรายจ่าย นำเงินไปฝากธนาคาร นอกจากนี้พวกเขายังมุงมั่นที่จะหา "กำไร" ด้วยการเล่นหุ้น ดำเนินธุรกิจ แต่บนเส้นทางธุรกิจและการใช้เงินก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะต้องพบเจออุปสรรคต่างๆ มากมาย พวกเขาจะทำธุรกิจสำเร็จหรือไม่ และจะกลายเป็นเศรษฐีน้อย 100 ล้านได้หรือไม่ มาเอาใจช่วยพวกเขาพร้อมกันได้แล้วในเล่ม

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB