ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร ปาฎิหาริย์เซียนวิเศษ

Download
Share
picture

ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร ปาฎิหาริย์เซียนวิเศษ

ISBN : 9786167534572

Series name : ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร

Auther name : ถ่งเล่อ / สิรวัชญ์ วิศิษฐวาณิชย์

Copy : etc.

Product detail

เป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของเทพทั้งหลายว่าชีวิตของเขามีความเป็นมาอย่างไรกลายเป็นเทพได้อย่างไร บ้างกำเนิดจากทวยเทพ บ้างกำเนิดจากมนุษย์ธรรมดาสามัญแต่ด้วยคุณูปการอันสูงส่งทำให้สามารถกลายเป็นหนึ่งในเทพบนสวรรค์ได้ รวมทั้งเรื่องราวของสัตว์ในเทพนิยายที่มีการกล่าวถึงไว้ในตำนานต่างๆ เรื่องราวของการกลายเป็นเทพอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ ที่น่าติดตาตรึงใจผู้อ่านไปอีกนาน

Related Products