ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร มหัศจรรย์ปัญญาชน

Download
Share
picture

ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร มหัศจรรย์ปัญญาชน

ISBN : 9786167534558

Series name : ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร

Auther name : ถ่งเล่อ / สิรวัชญ์ วิศิษฐวาณิชย์

Copy : etc.

Product detail

จะเป็นเรื่องของการคิดค้น ต้นกำเนิดของสิ่งต่างๆ อาทิเช่น การสร้างที่พัก การเกิดของไฟจากวัสดุธรรมชาติ การค้นพบพืชมีพิษและยาถอนพิษ ต้นกำเนิดตัวอักษรจีนการเพาะปลูกพืชผลไม้ ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือจากเทพหรือความคิดของมนุษย์ ล้วนเพื่อพัฒนาวิถีชีวิตของเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้เจริญก้าวไปข้างหน้า และความรู้ต่างๆ เหล่านั้นก็ได้ตกทอดมายังคนรุ่นหลังให้ได้ใช้ประโยชน์กันมาจนถึงทุกวันนี้

Related Products