ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร จอมกษัตริย์ โอรสสวรรค์

Download
Share
picture

ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร จอมกษัตริย์ โอรสสวรรค์

ISBN : 9786167534534

Series name : ตำนานเทพเจ้าแดนมังกร

Auther name : ถ่งเล่อ / อริสรา บัณฑิตภิรมย์

Copy : etc.

Product detail

เรื่องราวของชีวิตมนุษย์ดึกดำบรรพ์คนหนึ่งที่ชื่อว่ากูรู เขาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ การสร้างสังคมและพัฒนาเมือง ชีวิตของเขาเริ่มต้นจากเขาเพียงคนเดียว ก่อนจะรวมตัวกับมนุษย์คนอื่นเพื่ออาศัยอยู่ร่วมกันจนเกิดเป็นชุมชน หมู่บ้าน และเมือง ตามลำดับ เขาได้สัมผัสกับโลกที่เจริญรุดหน้ามากขึ้นทุกวัน องค์ประกอบในการสร้างสังคมเริ่มแบ่งสัดส่วนชัดเจนเพื่อความเป็นระบบระเบียบอย่างคนเมืองที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน จุดเริ่มต้นการพัฒนาเมืองของเขาได้สืบทอดจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปไม่สิ้นสุด

Related Products