สารานุกรมศาสตร์พระราชา : Encyclopedia of the King's Philosophy

Download
Share
picture

สารานุกรมศาสตร์พระราชา : Encyclopedia of the King's Philosophy

ISBN : 9786160033430

Series name : ศาสตร์พระราชา

Auther name : ผศ.ปรัชญา ปานเกตุ

Copy : etc.

Product detail

"สารานุกรมศาสตร์พระราชา : Encyclopaedia of the King's Philosophy" เล่มนี้ ได้รวมพระราชกรณียกิจและโครงการพระราชดำริด้านต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดพระชนม์ชีพ จัดทำในรูปแบบสารานุกรม เรียงตามลำดับตัวอักษรตั้งแต่ ก-ฮ รวมทั้งหมด 300 คำ พร้อมภาพประกอบและดัชนีค้นคำท้ายเล่ม เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาเรื่องศาสตร์พระราชาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

Related Products