เผด็จการ
Download
Share
picture

เผด็จการ

ISBN : 9786167033266

Series name :

Auther name : พอล ดาวสเวล์ / โคทม อารียา

Copy : etc.

Product detail

ระบอบเผด็จการไม่ได้เกิดจากการปกครองที่แข็งแกร่งและประสบความสำเร็จ หากเกิดจากการปกครองที่อ่อนแอและหมดหนทาง และในอนาคตประเทศใดยังคงใช้ระบอบเผด็จการอยู่

Related Products