ลัทธิคอมมิวนิสต์
Download
Share
picture

ลัทธิคอมมิวนิสต์

ISBN : 9786167033242

Series name :

Auther name : อาร์ จี แกรนด์ / โคทม อารียา

Copy : etc.

Product detail

เราจะทำให้คุณรู้ถึงต้นกำเนิดของลัทธิคอมมิวนิสต์เกิดจากอะไร? ความรุ่งเรือง การบริหารงานและการใช้ชีวิตภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ แล้วอนาคตของประเทศที่ปกครองด้วยคอมมิวนิสต์จะเป็นอย่างไร

Related Products