ประชาธิปไตย
Download
Share
picture

ประชาธิปไตย

ISBN : 9786167033259

Series name :

Auther name : อเล็ก วูล์ฟ / โคทม อารียา

Copy : etc.

Product detail

ประชาธิปไตยเป็นการปกครองหนึ่งที่เอื้อต่อการปกครองโดยคนจำนวนมาก หนังสือเล่มนี้อธิบายถึงการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่ผ่านมา และปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งอธิบายถึงอนาคตประชาธิปไตย

Related Products