ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้

Download
Share
picture

ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้

ISBN : 9786167122083

Series name :

Auther name : นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว

Copy : etc.

Product detail

บทความเชิงสารคดีในหนังสือเล่มนี้ ดูคล้ายเป็นเรื่องราวของอดีต สำหรับนักอ่านที่มองหาอะไรใหม่ทันสมัย แต่โดยความจริงแล้ว เรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็น "ลมปราณ" ของคนไทยทั่วไปโดยเฉพาะชาวชนบท ไม่ว่าเรื่องลม, ลิง, การดูดาว, หนังตะลุง, เรือนไทย ฯลฯ มันไม่ใช่อดีตอันขาดลอยแล้ว แต่มันคือรากเหง้าของวิถีชีวิตที่ถูกมองข้ามไปต่างหาก ด้วยประการนี้เองเราควรมองศาสตร์แห่งชีวิตเหล่านี้ว่าเป็นรากเหง้า เห็นความสำคัญของมันในฐานะที่ "ถึงอย่างไรก็อยู่กันมาได้" ผิดกับความเป็นไปภายใต้กระแสกามบริโภคนิยมสมัยนี้ ซึ่งอยู่ได้ก็ดิ้นรนในการครอบครองวัตถุอย่างแสนโง่งม ทั้งสยบยอมต่ออำนาจของอธรรมอย่างไร้ศักดิ์ศรี แม้บางแง่บางมุมของบางบทในหนังสือนี้จะเหลือเชื่อ หรือถึงกับสัปดนอยู่บ้าง และเราควรมองผู้เขียนว่าเป็นผู้สืบหารากเหง้าของเพื่อนร่วมชาติร่วมวัฒนธรรมที่บรรพชนของเราอยู่กันมาได้ แม้จะตามมีตามเกิด แต่ก็ไม่สู้เป็นทาสอายตนะ ด้วยประฉะนี้

Related Products