ประวัติศาสตร์ไทยในสายตาชาวจีน

Download
Share
picture

ประวัติศาสตร์ไทยในสายตาชาวจีน

ISBN : 9786169053507

Series name :

Auther name : ต้วน ลี เซ็ง

Copy : etc.

Product detail

หนังสือประวัติศาสตร์ในสายตาชาวจีน ที่ผู้เขียนได้ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในมุมที่ต่างออกไป โดยศาสตราจารย์ท่านนี้กล้าที่จะบอกว่า "ถ้าจะกล่าวอย่างไม่เกรงใจ ก็คือ ประวัติศาสตร์ไทยต้องเขียนใหม่" การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลทั้งของคนเอเชียด้วยกัน แต่ก็ไม่ลืมที่จะเหลือบมองบันทึกของฝรั่งด้วย กระบวนกรรมวิธีเช่นนี้ เป็นการเปิดอีกมิติหนึ่งของทรรศนะประวัติศาสตร์น่าเชื่อถือ น่าสนใจเพียงไหนอย่างไร หากคุณอยากมีทัศนะกว้างไกล "ประวัติศาสตร์ไทยในสายตาชาวจีน" เล่มนี้ได้อธิบายไว้อย่างดีแล้ว

Related Products