สถาปัตย์อัศจรรย์ ประติมากรรมพิศวง

Download
Share
picture

สถาปัตย์อัศจรรย์ ประติมากรรมพิศวง

ISBN : 9789747511697

Series name :

Auther name : สัมฤทธิ์ บัวระมวล

Copy : etc.

Product detail

คัดสรรสถานที่ซึ่งมีความโดดเด่น และผ่านการยอมรับให้เป็นเอกในเรื่องของสถาปัตยกรรม และประติมากรรมของโลก มานำเสนอไว้ในที่นี้ ซึ่งบนโลกของเรานี้ยังมีดินแดนและผลงานของมนุษย์ที่ชวนให้พิศวงอีกหลายแห่ง อาทิ อะโครโปลิสแห่งเอเธนส์ นครวัด พระคริสต์ ผู้ไถ่บาป หอไอเฟล และอีกหลากหลายสถานที่ที่ล้วนแล้วแต่งามวิจิตรพิสดารและอลังการ ควรค่าแก่การอ่านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

Related Products