ประวัติศาสตร์ชาติไทย พ.2
Download
Share
picture

ประวัติศาสตร์ชาติไทย พ.2

ISBN : 9786165080576

Series name :

Auther name : อุดม เชยกีวงศ์

Copy : etc.

Product detail

ชาติไทยเป็นชาติที่รักสงบ ในอดีตนั้นชาติไทยเป็นชาติที่ไม่ชอบรุกราน เชื้อชาติไทยเป็นชาติที่สำคัญและยิ่งใหญ่มาแต่โบราณ และมีความเจริญรุ่งเรืองมานาน การศึกษาชาติไทยในอดีต สามารถแบ่งเป็นสมัย ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ได้เป็น 6 สมัย คือ สมัยก่อนประวัติศาสตร์, ยุคต้นประวัติศาสตร์, สมัยกรุงสุโขทัย, สมัยกรุงศรีอยุธยา, สมัยกรุงธนบุรี และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

Related Products