วันสวรรคตพระมหากษัตริย์ไทย

Download
Share
picture

วันสวรรคตพระมหากษัตริย์ไทย

ISBN : 9786163881779

Series name :

Auther name : พิมาน แจ่มจรัส

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ขึ้นเพื่อรำลึกว่าในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ ที่ผ่านมานี้ เป็นปีที่ประชาชนคนไทยได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งบุคคลเปรียบประดุจ “พ่อ” ของคนไทยทุกคน คือ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ ๙ ของพสกนิกรไทยนี่คือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของคนไทย เป็นความโศกเศร้าอาลัยของคนไทยทั้งประเทศ เป็นการสูญเสียที่จะต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทย หนังสือเล่มนี้ จึงขอร่วมจารึกเรื่องราวสำคัญยิ่งนี้ไว้ ด้วยความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้ และหนังสือเล่มนี้ยังประกอบด้วยเรื่องราววันสวรรคตของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต นับจากสมัยอาณาจักรน่านเจ้า…ถึงกรุงรัตนโกสินทร์…

Related Products