สงครามในประวัติศาสตร์
สงครามในประวัติศาสตร์

Share
picture
Share

ISBN : 9786163881571

Series name :

Auther name : พิมาน แจ่มจรัส

Copy : etc.

Product detail

หนังสือ "สงครามในประวัติศาสตร์ไทย" เล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานของ "พิมาน แจ่มจรัส" ที่มีความตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อให้นักอ่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สงครามยุคสมัยต่าง ๆ ที่ผ่านมาจนถึงยุคปัจจุบัน เนื้อหาภายในเล่มได้นำเสนอสมรภูมิรบถึง 75 สมรภูมิ นับจากยุคสุโขทัยจนถึงยุครัตนโกสนิทร์ ทั้งสงครามใหญ่ สงครามเล็ก สงครามกองโจร ซึ่งในแต่ละสงครามที่รบนั้นต่างก็มีสาเหตุ มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน แต่ทุกสมรภูมินั้นต้องการชัยชนะ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB