สารานุกรมพฤติกรรมเด็ก เพื่อตรวจสอบและพัฒนา IQ & EQ

Download
Share
picture

สารานุกรมพฤติกรรมเด็ก เพื่อตรวจสอบและพัฒนา IQ & EQ

ISBN : 9789747487633

Series name :

Auther name : ภัทรยา เมธาพร

Copy : etc.

Product detail

ครอบคลุมเนื้อหาที่พ่อแม่ควรรู้ในการดูแลเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี โดยเนื้อหาจะไล่เรียงลักษณะพฤติกรรมเด็กตั้งแต่ ก-ฮ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจ แล้วคุณจะเข้าใจพฤติกรรมของเด็กและวิธีการรับมือกับปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้คำแนะนำที่จำเป็นและสำคัญสำหรับเด็กในวัยนี้ ซึ่งเป็นช่วงพัฒนาการที่สำคัญที่สุด พร้อมทั้งเป็นการวางพื้นฐานสำหรับอนาคตในวันข้างหน้า ซึ่งส่งผลไปจนตลอดชีวิตของเขาทีเดียว

Related Products