ภาษาอังกฤษผิดบ่อย
Download
Share
picture

ภาษาอังกฤษผิดบ่อย

ISBN : 9786167175249

Series name :

Auther name : เศรษฐวิทย์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มที่ได้ประมวลจากประสบการณ์ในการสอน การเรียนรู้ การค้นคว้าที่ได้จากรอบกาย ครั้งแรกตั้งใจว่าจะรวบรวมต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง แต่เนื่องจากทำเห็นสภาพของผู้เรียนที่ทำข้อผิดพลาดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ไหวก็เลยต้องทยอยระบายออกมาให้เห็นกันก่อน เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้รุ่นต่อไปทำผิดพลาดแบบเดิม มันน่าเบื่อ เพราะความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นทุกเวลานั้นแหละ และเราต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านี้ เราจึงจะฉลาดขึ้น ก็เลยนำเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อผู้เรียนไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน เราต้องพร้อมที่จะยิ้มรับการแก้ไขตัวเรา เพื่อที่ว่าเราจะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆ เพราะการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษยชาติก็คือ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและผู้อื่น และต่อจากนั้นเราก็จะช่วยกันป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกเพื่อว่าเราจะได้ใช้เวลาเหล่านั้นไปพัฒนาความรู้ด้านอื่นต่อไป

Related Products