ภาษาอังกฤษผิดกันอยู่นั้นแหละ

Download
Share
picture

ภาษาอังกฤษผิดกันอยู่นั้นแหละ

ISBN : 9789746970594

Series name :

Auther name : เศรษฐวิทย์ (มายด์ พับลิสซิ่ง)

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มที่ได้ประมวลจากประสบการณ์ในการ
สอน การเรียนรู้ การค้นคว้าที่ได้จากรอบกาย ครั้งแรกตั้งใจว่าจะรวบรวมต่อไปอีกสักระยะหนึ่งแต่เนื่องจากทนเห็นสภาพของผู้เรียนที่ทำข้อผิดพลาดกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ไหว ก็เลยต้องทยอยระบายออกมาให้เห็นกันก่อน เพื่อจะได้ป้องกันไม่ให้รุ่นต่อไปทำผิดพลาดแบบเดิมๆ มันน่าเบื่อ เพราะความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นทุกเวลานั่นแหละ และเราต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเหล่านี้เราจึงจะฉลาดขึ้น ก็เลยนำเสนอสิ่งเหล่านี้ต่อผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหน เราต้องพร้อมที่จะยิ้มรับการแก้ไขตัวเรา เพื่อที่ว่าเราจะพัฒนาตนเองต่อไปเรื่อยๆ เพราะการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าที่สุดของมนุษยชาติคือ การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเองและผู้อื่นและต่อจากนั้น เราก็จะช่วยกันป้องกันไม่ให้ข้อผิดพลาดเหล่านั้นเกิดขึ้นอีก เพื่อว่าเราจะได้ใช้เวลาเหล่านั้นไปพัฒนาความรู้ด้านอื่นต่อไป

Related Products