คลังสำนวนฝรั่งเศส
คลังสำนวนฝรั่งเศส

Share
picture
Share

ISBN : 9789749405345

Series name :

Auther name : รศ.ดร.ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

Copy : etc.

Product detail

ตัวอย่างบทสนทนา คำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับเงิน คำพูด
การจากไป/การโยกย้าย ดินฟ้าอากาศ/เวลา อาการหงุดหงิด/การเดือดร้อน/ความเศร้าหมอง
โอกาสที่ไม่ควรพลาด เรื่องที่เป็นรายละเอียด/เรื่องที่ต้องระมัดระวัง การรบกวน/ความรำคาญ เป็นต้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB