ศัพท์หมวดจีน-ไทย เรียนเร็ว รู้ไว ใช้ได้จริง(ใหม่)

Download
Share
picture

ศัพท์หมวดจีน-ไทย เรียนเร็ว รู้ไว ใช้ได้จริง(ใหม่)

ISBN : 9789747487626

Series name :

Auther name : ภูมิธรรม มัชฌิมภูมิ

Copy : etc.

Product detail

มีเนื้อหาครอบคลุมคำศัพท์ภาษาจีนกลาง - ไทย ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน เป็นสื่อเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนกลาง โดยจัดแบ่งเป็นหมวหมู่และใช้ภาษาง่ายๆ ต่อการค้นคว้า เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาจีนกลางด้วยตัวเอง

Related Products