สื่อสารจีนกลางอย่างง่ายๆ

Download
Share
picture

สื่อสารจีนกลางอย่างง่ายๆ

ISBN : 9789747527933

Series name :

Auther name : แสงตะวัน ชุมชาด

Copy : etc.

Product detail

“สื่อสารจีนกลาง อย่างง่าย ๆ” เล่มนี้ รวบรวมขึ้นจากผู้ชำนาญภาษาจีน เริ่มจากความรู้พื้นฐาน จนกระทั่งสามารถนำไปสนทนาในชีวิตประจำวันได้ จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและพัฒนาภาษาจีน ซึ่งสามารถศึกษาด้วยตนเองได้

Related Products