คัมภีร์การพูดอังกฤษ
คัมภีร์การพูดอังกฤษ

Share
picture
Share

ISBN : 9789746971232

Series name :

Auther name : เศรษฐวิทย์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือ "คัมภีร์การพูดอังกฤษ Everyday English" เล่มนี้ เป็นการนำเอาหลักและสำนวนการพูดแบบพื้นฐานมาผนวกไว้กับการพูดที่มีสำบัดสำนวนที่ฝรั่งเขาใช้กันในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการออกเสียงที่ถูกต้องและคำอธิบายพร้อมตัวอย่างการใช้อย่างละเอียด

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB