ฝึกเด็กให้เก่งอังกฤษ (English of kids)

Download
Share
picture

ฝึกเด็กให้เก่งอังกฤษ (English of kids)

ISBN : 9789746971164

Series name :

Auther name : เศรษฐวิทย์

Copy : etc.

Product detail

หนังสือที่จะมาช่วยปูพื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษให้กับคุณ เริ่มจากเรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการอ่าน ทักษะการเดาคำศัพท์ รวมไปถึงการจำศัพท์จากรากศัพท์ นำเสนออย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบหลากหลาย พร้อมเฉลยชัดเจน สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง

Related Products