คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมลในสถานการณ์ต่างๆ

คู่มือการเขียนจดหมายธุรกิจและอีเมลในสถานการณ์ต่างๆ

Share
picture
Share

ISBN : 9786167175256

Series name :

Auther name : เศรษฐวิทย์

Copy : etc.

Product detail

เนื่องจากโลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งธุรกิจ การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมาย แฟกซ์ หรือทางอินเทอร์เน็ต สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ข้อความสื่อ ซึ่งต้องเป็นข้อความที่เข้าใจตรงกัน พูดง่ายๆ คือ ต้องพูดภาษาเดียวกันนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อซื้อขาย การทวงหนี้ การผัดผ่อนการชำระหนี้ และการเขียนจดหมายในลักษณะอื่นๆ อีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเขียนจดหมายธุรกิจหรืออยากจะเขียนจดหมายในลักษณะอื่นๆ แต่ไม่รู้จะเขียนอย่างไร หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้!

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB