บรรยายความตามโคลงโลกนิติ

Download
Share
picture

บรรยายความตามโคลงโลกนิติ

ISBN : 9786165001106

Series name :

Auther name : โกวิท ตั้งตรงจิตร

Copy : etc.

Product detail

ได้รวบรวมบทโคลงโลกนิติ แล้วนำมาขยายความให้ผู้อ่านได้อ่านและเข้าใจความหมายของโคลงแต่ละบทอย่างซาบซึ้ง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เขียนยังได้นำเสนอส่วนของอธิบายศัพท์ เพื่อให้ทราบความหมายของคำต่างๆ ที่กวีนำมาใช้ในโคลงเหล่านี้ จึงนับเป็นผลงานที่ได้สารัตถประโยชน์ทั้งทางคติธรรมและทางวรรณคดีไปพร้อมกัน

Related Products