คลายปมคำพ้อง รากใส้คำเหมือน

Download
Share
picture

คลายปมคำพ้อง รากใส้คำเหมือน

ISBN : 9786165085533

Series name :

Auther name : นารีรัตน์ บุญช่วย

Copy : etc.

Product detail

คำศัพท์ถือเป็นพื้อฐานสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษทุกๆ คน การเรียนรู้และจดจำคำศัพท์จนสามารถหยิบยกมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้นั้น หากอยู่ในสนามสอบก็ถือได้ว่ากุมชัยชนะไปแล้วครึ่งหนึ่ง คลายปมคำพ้อง รากใส้คำเหมือน เป็นการรวบรวมคำศัพท์แบบ Synonyms (คำพ้อง) โดยแบ่งแยกไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการอ่าน พร้อมแบบฝึกหัดท้ายบทให้ผู้อ่านได้ฝึกเลือกใช้คำได้อย่างถูกต้อง เชื่อแน่ว่าคำพ้องในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนเติมเติมให้กับคลังคำศัพท์ของนักศึกษาสมบูรณ์ยิ่งขึ้น พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่สนามสอบเอ็นทรานซ์ได้อย่างมั่นใจ

Related Products