นานาสาระเสด็จพ่อ ร.5
Download
Share
picture

นานาสาระเสด็จพ่อ ร.5

ISBN : 9789740502661

Series name :

Auther name : ทัศนา ทัศนมิตร

Copy : etc.

Product detail

หนังสือนานาสาระเสด็จพ่อ ร.๕ เล่มนี้ จะมาระบายสีสันแห่งความรุ่งเรืองเมื่อครั้งสมัยแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวงให้ประจักษ์ชัดในจิตภาพยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อหาสาระที่น่าสนใจและเอื้อประโยชน์มากมายแก่ผู้ที่ได้อ่าน อีกทั้งยังเป็นหลักฐานสำคัญที่คนรุ่นหลังสามารถใช้สืบค้นเพื่อการศึกษาความเป็นมาของภูมิหลังได้เป็นอย่างดี

Related Products