ความเป็นมาพระมหาชนก (พิมพ์ครั้งที่ 3)

Download
Share
picture

ความเป็นมาพระมหาชนก (พิมพ์ครั้งที่ 3)

ISBN : 9786163881687

Series name :

Auther name : รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน

Copy : etc.

Product detail

"ความเป็นมาพระมหาชนก" เล่มนี้ ได้รวบรวมเรื่องราวของพระมหาชนกชาดก ในพระไตรปิฎกส่วนต่าง ๆ และบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชาดกเรื่องนี้ กระทั่งที่มาอันเป็นแรงบันดาลพระราชหฤทัย ในการทรงพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากการที่พระองค์ได้ทรงสดับพระธรรมเทศนา "มหาชนกชาดก" ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม และภายในเล่มนี้ จึงมีภาพประกอบจากภาพจิตรกรรมฝาผนังของวัดราชผาติการาม วัดอันเป็นต้นกำเนิดของพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนก และภาพประกอบเรื่องราวของพระมหาชนก จากศิลปะหลายสาขา และจากหลายสถานที่ ด้วยมหาชนก เป็นชาดกเรื่องที่นิยมนำมาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม โดยเฉพาะจิตรกรรมฝาผนังอย่างมากมายตามพระอุโบสถต่าง ๆ เท่าที่รวบรวมไว้ได้บางส่วน จึงนำมาพิมพ์เผยแพร่ไว้ เพื่อให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และความสำคัญของเรื่องราวอันเป็นที่มาของบทพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนี่คือหนังสือ ความเป็นมาของพระมหาชนก สู่บทพระราชนิพนธ์ที่เป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย

Related Products