เรื่องเล็กๆ เหตุผลยิ่งใหญ่

Download
Share
picture

เรื่องเล็กๆ เหตุผลยิ่งใหญ่

ISBN : 9786165088602

Series name :

Auther name : สุภาณี ปิยพสุนทรา

Copy : etc.

Product detail

"เรื่องเล็กๆ เหตุผลยิ่งใหญ่" เล่มนี้ ได้ตระหนักถึงคนในยุคปัจจุบัน หรือคนรุ่นใหม่นั้น มักจะตั้งจุดมุ่งหมายของชีวิตไว้สูงและจะพยายามไปให้ถึงจุดที่ตั้งไว้ จึงทำให้หลายๆ คนพยายามที่จะมองสูงเข้าไว้ การมองสูงนั่นนับเป็นสิ่งที่ดี แต่ทว่า การมองข้ามนั่นเกิดปัญหาแน่นอน หนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกถึงเรื่องราวเล็กๆ ที่อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหน้าได้ โดยใช้วิธีบอกผ่านนิทานของแต่ละเรื่อง และที่สำคัญการจบนิทานของแต่ละเรื่องนั้นจะมีแง่คิดที่สอดคล้องกับนิทานนั้นๆ เรื่องบางเรื่องให้ความหมายที่หนักแน่นและมีน้ำหนักในหัวใจ และหลายต่อหลายเรื่องที่เรา อ่านแล้วให้ความหมายที่สะเทือนฟ้าดิน เหมาะสำหรับทุกเพศ และทุกวัย เพราะผู้อ่านอย่าลืมตระหนักว่าเรื่องบางเรื่องเราเองที่เป็นผู้ใหญ่ยังไม่รู้ และอีกหลายๆ เรื่องราวที่คนรุ่นใหม่ก็ยังไม่สามารถรับรู้ได้หมดเช่นกัน เชิญศึกษากันให้อย่างถ่องแท้จะได้ไม่มานั่งเสียใจกับการมองข้ามสิ่งเล็กๆ ที่คิดว่ามันไม่สำคัญอีกต่อไป

สารบัญ

Related Products