คิดแบบยิว (พิมพ์ครั้งที่ 2)
Download
Share
picture

คิดแบบยิว (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ISBN : 9786165089463

Series name :

Auther name : วริศรา ภานุวัฒน์

Copy : etc.

Product detail

ถ้ามีใครพูดถึงยิว ให้มองพวกเขาให้ครบทุกมุม
เพราะเป็นธรรมดาที่คนเรามีทั้งด้านดีและไม่ดี สิ่งไหนที่ดี ที่เหมาะ ที่ควร ก็นำมาใช้ปฏิบัติ แล้วเราจะรวยแบบชาวยิวได้โดยที่ไม่สร้างความรู้สึกไปในทางลบให้กับคนอื่นหนังสือเล่มนี้ อาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้าย
ที่มีต่อคนยิวทั้งโลก แต่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ท่านจะได้ศึกษาชาวยิวเพิ่มเติม ขอให้ท่านมีความสุขกับการอ่านหนังสือเล่มนี้

Related Products