ปฏิวัติ 2475
Download
Share
picture

ปฏิวัติ 2475

ISBN : 9786163881854

Series name :

Auther name : เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

Copy : etc.

Product detail

เรื่องราว เบื้องหน้า เบื้องหลัง มูลเหตุ และสถานการณ์ในการปฏิวัติวันนั้น มีนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์จำนวนมากได้กล่าวถึงและวิเคราะห์เรื่องราวนี้ด้วยมุมมองที่แตกต่างเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ว่าจะอย่างไร “ปฏิวัติ 2475” ก็คือจุดเริ่มต้นและจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งของประวัติศาสตร์การปกครองประเทศไทย

Related Products