ความเป็นมา คนอีสาน
Download
Share
picture

ความเป็นมา คนอีสาน

ISBN : 9786163880567

Series name :

Auther name : ไผท ภูรา

Copy : etc.

Product detail

าคอีสาน มีประชากรมากที่สุดในประเทศ ทำให้มีความหลากหลายของเชื้อชาติ เนื่องจากการอพยพย้ายถิ่นฐาน ระเหระหน ในอดีต จนกลายมาเป็นคนอีสานในปัจจุบัน แม้อีสานในปัจจุบันจะแตกต่างจากอีสานในอดีต หนังสือเล่มนี้ก็ควรค่าอย่างยิ่งให้ลูกหลานอีสานได้ภูมิใจในความเป็นคนอีสาน ภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง โดยเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของคนอีสาน โดยคนอีสานอย่างแท้จริง

Related Products