อเล็กซานเดอร์ มหาราช
Download
Share
picture

อเล็กซานเดอร์ มหาราช

ISBN : 9786163880635

Series name :

Auther name : มัณฑิรา

Copy : etc.

Product detail

พระองค์กลายเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานซึ่งบรรดานายพลทั้งหลายใช้เปรียบเทียบกับตนเอง แม้จนถึงปัจจุบันโรงเรียนการทหารทั่วโลกยังคงใช้ยุทธวิธีการรบของพระองค์เป็นแบบอย่างในการเรียนการสอนอีกด้วย บนความยิ่งใหญ่ของนักรบ อาจมิใช่จำนวนศพของศัตรู แต่คือคุณูปการทางด้านความรู้ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีของผู้คนที่ตนได้สร้างไว้ต่างหาก นี่คือมนุษย์ปุถุชน ที่กลายเป็นเยี่ยงวีรบุรุษในตำนาน…อเล็กซานเดอร์มหาราช!

Related Products