มลพิษทางน้ำ
Download
Share
picture

มลพิษทางน้ำ

ISBN : 9786165085953

Series name :

Auther name : อุดม เชยกีวงศ์

Copy : etc.

Product detail

จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
แสดงให้พสกนิกรได้ตระหนักว่า ทรัพยากรน้ำมีความสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต
แต่ในปัจจุบัน แหล่งน้ำตามธรรมชาติในประเทศไทยกำลังเผชิญมรสุมทั้งปัญหาน้ำเน่าเสีย
มีสารพิษเจอปน ตื้นเขิน จนไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้

Related Products