พระราชวิจารณ์ เรื่องจดหมายความทรงจำของ กรมหลวงนรินทรเทวี

Download
Share
picture

พระราชวิจารณ์ เรื่องจดหมายความทรงจำของ กรมหลวงนรินทรเทวี

ISBN : 9786165080071

Series name :

Auther name : รอ.หลวงบวรบรรณรักษ์

Copy : etc.

Product detail

นื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ ๕ เป็นจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี (เจ้าคอกวัดโพธิ์) เป็นหนังสือพระราชวิจารณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อจดหมายความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวี ตั้งแต่ จ.ศ. ๑๑๒๙-๑๑๘๒ เป็นเวลา ๕๓ ปี หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์

Related Products