กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 6 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Download
Share
picture

กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 6 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ISBN : 9786160026609

Series name :

Auther name : บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์

Copy : etc.

Product detail

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2347 เมื่อ พ.ศ.2411 พระองค์ทรงนิวัฒน์สยามประเทศให้มีความทันสมัย โดยทรงนำงานด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ มาผนวกรวมกับอารายธรรมสยาม จนทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยประเทศ อาทิเช่น ทรงคำนวณว่าจะปรากฏสุริยุปราคาเต็มดวงได้ในประเทศสยาม ณ ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงคำนวณจึงเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงดังที่ทรงได้คำนวณไว้ เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งภาณุมาศจำรูญ ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมพระชนมายุ 64 พรรษา

Related Products