กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 5 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

Download
Share
picture

กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 5 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ISBN : 9786160026630

Series name :

Auther name : บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์

Copy : etc.

Product detail

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2279 เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 ทรงย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งพระนคร สถาปนากรุงเทพมหานครฯ
เป็นราชธานี และโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมเช่นเดียวกับกรุงศรีอยุธยา ทุกประการ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2352 ครองราชย์สมบัติ 27 ปี รวมพระชนมายุ 73 พรรษา

Related Products