กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 3 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Download
Share
picture

กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 3 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

ISBN : 9786160026593

Series name :

Auther name : บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์

Copy : etc.

Product detail

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ เดือนยี่ ปีวอก พ.ศ. ๒๑๗๕ เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๑๙๙ ขณะมีพระชนมายุ ๒๕ พรรษา พระองค์ทรงใช้หลักการทูตในการรักษาเอกราชของสยามประเทศโดยการเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในสมัย พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑ ครองราชย์สมบัติเป็นเวลา ๓๒ ปี รวมพระชนมายุ ๕๖ พรรษา หนังสือชุด ๗ กษัตริย์ราชภักดิ์ นี้ นำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จบูรพกษัตริย์แห่งสยาม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณที่ทรงสร้างคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ จัดพิมพ์สองภาษาไทย-อังกฤษ ท้ายเล่มมีแบบฝึกหัดทบทวนและข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวอุทยานราชภักดิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Related Products