กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Download
Share
picture

กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 2 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ISBN : 9786160026647

Series name :

Auther name : บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์

Copy : etc.

Product detail

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสด็จพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ.2098 พระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพ และได้ทรงแผ่ขยายอำนาจของราชอาณาจักรไทย อย่างกว้างใหญ่ไพศาล เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.2133 สิริรวมการครองราชย์สมบัติ 15 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2148 รวมพระชนมายุ 50 พรรษา

Related Products