กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 1 พ่องขุนรามคำแหงมหาราช

Download
Share
picture

กษัตริย์ราชภักดิ์ เล่ม 1 พ่องขุนรามคำแหงมหาราช

ISBN : 9786160026623

Series name :

Auther name : บรรณาธิการสถาพรบุ๊คส์

Copy : etc.

Product detail

พ่อขุนรามคำแหง เสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อ พ.ศ.1822 ถึง พ.ศ.1841 พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์แรกของไทยที่ได้รับการยกย่องเป็น "มหาราช" ด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ทรงรวบรวมอาณาจักรสยามจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวาง ทั้งยังได้ทรงประดิษฐ์ลายสือไทยขึ้น ทำให้สยามได้สะสมความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรมและวิชาการต่างๆ สืบทอดกันมากว่าเจ็ดร้อยปี

Related Products