ชุด บันทึกความทรงจำของ ส.พลายน้อย : ชีวิตตามคลอง

Download
Share
picture

ชุด บันทึกความทรงจำของ ส.พลายน้อย : ชีวิตตามคลอง

ISBN : 9786160028603

Series name :

Auther name : ส.พลายน้อย

Copy : etc.

Product detail

ท่านผู้อ่านที่ติดตามผลงานของ ส. พลายน้อย อยู่แล้ว คงทราบดีว่านักเขียนผู้นี้ท่านเป็นชาวกรุงเก่าหรือชาวอยุธยา มีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเนื่องจากเกิดในเรือ อยู่อาศัยในเรือนับเป็นเวลานาน ความเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง ช่างสังเกต จดจำ ทำให้เรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาเต็มไปด้วยรายละเอียดน่าสนใจ นอกจากนี้ด้วยความเป็นนักอ่านที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์และตำนานทั้งของไทยและต่างประเทศ ยังทำให้งานของ ส. พลายน้อย นั้นมีการสอดแทรกเรื่องเล่าและเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเข้าไปตลอดเรื่อง เป็นหนังสือที่มีชีวิตชีวา เรื่องราวชีวิตกับสายน้ำแง่ที่เกี่ยวกับเรือนั้นพูดถึงไปแล้วใน เกิดในเรือ ส่วน ชีวิตตามคลอง เล่มนี้ จะว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำลำคลองเป็นสำคัญ เช่น การขุดคลอง การเรียกชื่อคลอง สะพานข้ามคูคลองที่สำคัญต่างๆ

Related Products