อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
Download
Share
picture

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์

ISBN : 9786163880154

Series name :

Auther name : ฒัณฑิรา

Copy : etc.

Product detail

ผู้สร้างประวัติศาสตร์ที่สั่นสะเทือนไปทั้งโลก ไม่ว่าจะด้านความโหดเหี้ยม กระหายอำนาจ อะไรเป็นเหตุให้มนุษย์ผู้นี้มีจิตใจโหดเหี้ยมทารุณต่อเพื่อนมนุษย์ได้ขนาดนั้น หนังสือเล่มนี้ ได้นำเสนอเรื่องราวชีวิตแต่หนหลังของบุรุษผู้นี้ตั้งแต่เป็นเด็ก การเรียน การสู้ชีวิต การทำงาน กระทั่งความปรารถนาที่จะทำการเมือง ก้าวขึ้นเป็นผู้นำเยอรมนี และจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่ 2 ให้ผู้อ่านวิเคราะห์ว่า ชีวิตวัยเด็ก การเลี้ยงดู ชีวิตครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันชีวิตคนคนหนึ่งให้ทำเรื่องสะท้านสะเทือนโลกได้เช่นนี้ จริงหรือ?
สารบัญ

Related Products