การละเล่นภาคเหนือกับ ด.ช.กะลา

Download
Share
picture

การละเล่นภาคเหนือกับ ด.ช.กะลา

ISBN : 9786165088398

Series name :

Auther name : ฐาปนี

Copy : etc.

Product detail

ได้รวบรวมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยภาคเหนือที่เด่นๆ เอาไว้ เพื่อให้คนรุ่นหลังที่สนใจได้ศึกษาถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และจรรโลงไว้ให้อยู่กับชาติไทยต่อไปนานแสนนาน โดยผ่านตัวการ์ตูนด.ช.กะลา, กะปิ, กะทิ และเพื่อนอีกมากมาย การนำเสนอเรื่องเหล่านี้ผ่านตัวการ์ตูนจะทำให้เด็กๆ หันมาสนใจ ใส่ใจกับเรื่องราวในเล่มได้มากยิ่งขึ้น

Related Products