วัฏจักรหิน คุณค่าทรัพยากร

Download
Share
picture

วัฏจักรหิน คุณค่าทรัพยากร

ISBN : 9789744394002

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Ha Eun-Chang ผู้แปล เหมือนฝัน กัณยากรณ์

Copy : etc.

Product detail

เล่มได้ให้ความรู้เรื่องหินตะกอนมีอะไรบ้าง หินบะซอลต์และหินแกรนิตเป็นหินอัคนีใช่หรือไม่ หินแปรมีอะไรบ้าง มีก้อนหินประเภทไหนอยู่บ้าง ก้อนหินกลายเป็นดินได้อย่างไร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักโลกของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาอ้างอิงหลักสูตรระดับประถมศึกษา

Related Products