พลังงานทางเลือก...นวัตกรรมล้ำค่า

Download
Share
picture

พลังงานทางเลือก...นวัตกรรมล้ำค่า

ISBN : 9789744394118

Series name : รู้ทันวิทย์ คิดทันโลก

Auther name : Hae Jung-Lee ผู้แปล สุทธา ไชยารัศมี

Copy : etc.

Product detail

เล่มได้ให้ความรู้เรื่องผลิตเชื้อเพลิงจากข้าวโพดได้อย่างไร ชีวพลังงานคืออะไร อะไรคือพลังงานความร้อนใต้พิภพ แรงลมก่อให้เกิดไฟฟ้าได้อย่างไร อะไรคือพลังงานในอนาคต พลังงานในอนาคตนั้นมีกี่ประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะทำให้เด็กๆ รู้จักโลกของวิทยาศาสตร์ดียิ่งขึ้น อ่านเข้าใจง่าย เนื้อหาอ้างอิงหลักสูตรระดับประถมศึกษา

Related Products